Bretonek golegi

Hanow golegi

aval-douar gorow (liesplek: avaloù-douar)

  1. aval dor